Onze diensten

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek staat bij Saviko in de eerste plaats luisteren voorop.

Het is belangrijk dat we samen de reeds gedane voorzieningen en maatregelen overlopen om zo een totaalbeeld te krijgen van uw persoonlijke financiële situatie. Zo kunnen we overlappingen en eventuele tegenstrijdigheden opsporen. En nog belangrijker, mogelijke behoeften in kaart brengen. Elke levensfase vraagt namelijk een aangepaste professionele ondersteuning.

Wij gaan als volgt te werk:

  • De analyse van de persoonlijke financiële positie en doelstellingen van onze gesperekspartner.
  • Inventarisatie van uw vermogen, inkomsten en verzekeringen. In hoeverre dekt uw huidige financiële situatie uw behoeften? Uiteraard behandelen wij al uw gegevens strikt vertrouwelijk.
  • Bepaling van het risicoprofiel van de cliënt, formulering van de doelstellingen en projectie naar de toekomst. Het resultaat is een toekomstgericht actieplan.

Rekeninghoudend met uw risicoprofiel en uw eigen beleggingsvisie, bieden wij diensten aan die u helpen bij: 

Vermogensopbouw

  • Verwerving van vastgoed

  • Uw pensioen voorbereiden via spaar-en beleggingsverzekeringen.

  • Persoonlijke verzekeringen via spaar-en beleggingsverzekeringen.

Vermogensbeheer

Wij maken graag tijd voor u om samen regelmatig de balans op te maken en te bekijken of de reeds gedane keuzes nog steeds beantwoorden aan uw behoeften.

Vermogensbescherming

Om uw investeringen te beschermen bieden wij u een heel gamma aan verzekeringen o.a. brandverz, auto, familiale verz. SSV-verzekering, hospitalisatieverz,..

Vermogensoverdracht

Hoe kunt u vermogen naar uw erfgenamen overdragen en toch zelf nog de touwtjes in handen houden.

Er zijn heel wat mogelijkheden om dit binnen de wet op een fiscaalvriendelijke manier te doen.

SPAREN 

 LENEN

 VERZEKEREN

 BELEGGEN


 

VERMOGENSOPBOUW

 

VERMOGENSBESCHERMING

 

VERMOGENSOVERDRACHT

 

VERMOGENSBEHEER